ALUO – Računalniška podpora oblikovanju II

Nadaljevanje 3D računalniškega modeliranja z uporabo programa SolidWorks: površinsko modeliranje, deformacije, krivulje in projekcije, animacija in analiza sestavov, simulacija in validacija modelov, upodabljanje modelov.

Obvestila:
  • Jesenski izpitni rok: ponedeljek 26. 8. 2019 ob 14.00 v PR09 na UL FRI
  • Kasnejši roki so po dogovoru v septembru preko Skypa.
Izvajalec:

dr. Ciril Bohak

Cilji predmeta:

Osvajanje osnovnih pojmov 3D modeliranja s površinami in izbranih naprednih poglavij 3D modeliranja (deformacije, analiza modelov). Ob koncu je študent sposoben samostojno izdelati površinski model nekega predmeta in ga primerno analizirati.

Razpored predavanj:

Teden 1 (18. 2. 2019)

Teden 2 (25. 2. 2019)

Teden 3 (4. 3. 2019)

Teden 4 (11. 3. 2019)

Teden 5 (18. 3. 2019)

Teden (25. 3. 2019) - ODPADE!
Teden (1. 4. 2019) - ODPADE!

Teden 6 (8. 4. 2019)

Teden 7 (15. 4. 2019)

Teden (22. 4. 2019) - ODPADE!

Teden (29. 4. 2019) - ODPADE!

Teden 8 (6. 5. 2019)

Teden 9 (13. 5. 2019)

Teden 10 (20. 5. 2019)

Teden 11 (27. 5. 2019)

Literatura:
SolidWorks:

Skripta v nastajanju
On-line gradivo:
Scribd-knjiga

Poglavja iz knige SolidWorks for Designers (geslo je ALU):
Poglavje 1
Poglavje 2
Poglavje 3
Poglavje 4
Poglavje 5
Poglavje 6
Poglavje 7
Poglavje 9
Poglavje 10
Poglavje 11
Poglavje 12

Koristne povezave:
Izpit:

Izpit pri predmetu je sestavljen iz izdelave in zagovora izpitne naloge izdelane z orodjem SolidWorks. Pri tem mora študent pokazati, da je sposoben samostojno izdelati kompleksen 3D model (sestavo - assembly), skupaj z ustreznimi načrti.

Naloga je sestavljena iz dveh delov: obveznega in neobvezenega. Obvezni del predstavlja izdelavo modela v okolju SolidWorks po predstavljenih načrtih, ki jih dobite na spodnji povezavi.

Neobvezen del pa predstavlja nadgradnjo modela v okolju SolidWorks z orodji, ki smo jih spoznali v letošnjem letu (površine, konstrukcije, odtisnjeni modeli, ...), za oceno do 9.

Nadalje prenos modela iz okolja SolidWorks v okolje Maya (ali ekvivalentno orodje za 3D modeliranje), kjer je model potrebno vstaviti v lastno 3D sceno okolja in izdelati vsaj 5 upodobitev. Na ta način je mogoče doseči oceno do 10.

Zagovor obveznega dela prinese oceno do največ 8, za višjo oceno je potrebno izdelati tudi neobvezni del.

Pri izpitu se ocenjuje celovitost in kakovost izdelanih modelov in načrtov, izkazano poznavanje orodja Solidworks in kakovost zagovora naloge.

Študenti, ki nimajo možnosti izdelave izpitne naloge na lastnih ali fakultetnih računalnikih, jo bodo lahko izdelali v času izpita v računalniški učilnici IO. Seminar predstavlja samostojno delo posameznega študenta, kar bomo preverjali tudi na izpitu.

Izpit2019

  • Načrti za izdelavo modela - Načrti sicer vsebujejo popolnoma skotirane dele, a če kje niso dovolj jasni stvari prilagodite po svoje.
Izpitni roki:

  • ponedeljek 10. 6. 2019 ob 17.00 v PR09 na UL FRI
  • ponedeljek 1. 7. 2019 ob 17.00 v PR09 na UL FRI
  • Jesenski izpitni rok: ponedeljek 26. 8. 2019 ob 14.00 v PR09 na UL FRI
  • Kasnejši roki so po dogovoru v septembru preko Skypa.