ALUO – Računalniška podpora oblikovanju II

Nadaljevanje 3D računalniškega modeliranja z uporabo programa SolidWorks: površinsko modeliranje, deformacije, krivulje in projekcije, animacija in analiza sestavov, simulacija in validacija modelov, upodabljanje modelov.

Izvajalec:

doc. dr. Ciril Bohak

Cilji predmeta:

Osvajanje osnovnih pojmov 3D modeliranja s površinami in izbranih naprednih poglavij 3D modeliranja (deformacije, analiza modelov). Ob koncu je študent sposoben samostojno izdelati površinski model nekega predmeta in ga primerno analizirati.

Razpored predavanj:

Izvedba predmeta bo potekala preko Spletne učilnice ALUO. Predavanja pri predmetu so ob ponedeljkih ob 16.00 v spletni učilnici.


Erasmus students:

Erasmus students that do not have prior knowledge of SolidWorks are still welcome to join the course but will have to do the coursework in the form of an independent student project.

For more information, come to the class, and we will discuss the details of what is required to finish the course.

If any student is interested in learning Blender software, they may join in the middle of the course when we start with Blender. The information on when the Blender classes will start will be posted on this page.

The course will be taught in the ALUO Online classroom. Lectures will be hosted online (you will find a link in the classroom).