ALUO – Računalniška podpora oblikovanju II

Nadaljevanje 3D računalniškega modeliranja z uporabo programa SolidWorks: površinsko modeliranje, deformacije, krivulje in projekcije, animacija in analiza sestavov, simulacija in validacija modelov, upodabljanje modelov.

Izvajalec:

dr. Ciril Bohak

Cilji predmeta:

Osvajanje osnovnih pojmov 3D modeliranja s površinami in izbranih naprednih poglavij 3D modeliranja (deformacije, analiza modelov). Ob koncu je študent sposoben samostojno izdelati površinski model nekega predmeta in ga primerno analizirati.

Razpored predavanj:

Teden 1 (18. 2. 2019)

Teden 2 (25. 2. 2019)

Teden 3 (4. 3. 2019)

Teden 4 (11. 3. 2019)

Teden 5 (18. 3. 2019)

Teden (25. 3. 2019) - ODPADE!
Teden (1. 4. 2019) - ODPADE!

Literatura:
SolidWorks:

Skripta v nastajanju
On-line gradivo:
Scribd-knjiga

Poglavja iz knige SolidWorks for Designers (geslo je ALU):
Poglavje 1
Poglavje 2
Poglavje 3
Poglavje 4
Poglavje 5
Poglavje 6
Poglavje 7
Poglavje 9
Poglavje 10
Poglavje 11
Poglavje 12

Koristne povezave:

Izpitni roki:
  • Izpitni roki bodo določeni po dogovoru.