ALUO – Računalniška podpora oblikovanju II

Nadaljevanje 3D računalniškega modeliranja z uporabo programa SolidWorks: površinsko modeliranje, deformacije, krivulje in projekcije, animacija in analiza sestavov, simulacija in validacija modelov, upodabljanje modelov.

Izvajalec:

doc. dr. Ciril Bohak

Cilji predmeta:

Osvajanje osnovnih pojmov 3D modeliranja s površinami in izbranih naprednih poglavij 3D modeliranja (deformacije, analiza modelov). Ob koncu je študent sposoben samostojno izdelati površinski model nekega predmeta in ga primerno analizirati.

Razpored predavanj:

Izvedba predmeta bo potekala preko spletne učilnice Google Classroom (dostopna koda je: mbu76fg)

Predavanja pri predmetu so ob ponedeljkih ob 16.00 v spletni učilnici.

Teden 1 (14. 2. 2022)

  • O poteku predmeta: predavanja in izpiti
  • Predavanja bodo potekala preko Google Meet (povezavo najdete v spletni učilnici).

Erasmus students:

Erasmus students that do not have prior knowledge of SolidWorks are still welcome to join the course but will have to do the coursework in form of an independent student project.

For more information come to the class and we will discuss the details of what is required to finish the course.

If any student is interested in learning Maya software they may join in the middle of the course when we will start with Maya. The information on when the Maya classes will start will be posted on this page.

The course will be taught in Google Classroom (access code: mbu76fg). Please join us at lectures which start on Monday, February 15th to get more information. Lectures will be hosted on Google Meet (you will find a link in the classroom).

Literatura:
SolidWorks:

Skripta v nastajanju
On-line gradivo:
Scribd-knjiga

Poglavja iz knige SolidWorks for Designers (geslo je ALU):
Poglavje 1
Poglavje 2
Poglavje 3
Poglavje 4
Poglavje 5
Poglavje 6
Poglavje 7
Poglavje 9
Poglavje 10
Poglavje 11
Poglavje 12

Koristne povezave: