ALUO – Računalniška podpora oblikovanju II

Nadaljevanje 3D računalniškega modeliranja z uporabo programa SolidWorks: površinsko modeliranje, deformacije, krivulje in projekcije, animacija in analiza sestavov, simulacija in validacija modelov, upodabljanje modelov.

Izvajalec:

dr. Ciril Bohak

Obvestila:

/

Cilji predmeta:

Osvajanje osnovnih pojmov 3D modeliranja s površinami in izbranih naprednih poglavij 3D modeliranja (deformacije, analiza modelov). Ob koncu je študent sposoben samostojno izdelati površinski model nekega predmeta in ga primerno analizirati.

Razpored predavanj:

Teden 1 (19. 2. 2018)

Teden 2 (26. 2. 2018)

Teden 3 (5. 3. 2018)

Teden 4 (12. 3. 2018)

Erasmus students:

Erasmus students that do not have prior knowledge of SolidWorks are still welcome to join the course but will have to do the coursework in form of an independent student project.

For more information come to the class and we will discuss the details of what is required to finish the course.

If any student is interested in learning Maya software they may join in the middle of the course when we will start with Maya. The information on when the Maya classes will start will be posted on this page.

Seminar:
Seminar for Erasmus students consists of modeling a prototype of the small personal transportation unit. Plans for the basic shape and parts of such vehicle are specified in the ZIP below. Students may use any 3D modeling software, but preferred is SolidWorks. By modeling the basic shape students can get grade up to 8. Modeling additional parts and chassis of the vehicle as well as putting a vehicle in the scene and creation of multiple renders can get a grade up to 10.

For any questions regarding the seminar work, contact me via email or come to the classes.

Literatura:
SolidWorks:

Skripta v nastajanju
On-line gradivo:
Scribd-knjiga

Poglavja iz knige SolidWorks for Designers (geslo je ALU):
Poglavje 1
Poglavje 2
Poglavje 3
Poglavje 4
Poglavje 5
Poglavje 6
Poglavje 7
Poglavje 9
Poglavje 10
Poglavje 11
Poglavje 12

Koristne povezave:
Izpit:

Izpit pri predmetu je sestavljen iz izdelave in zagovora izpitne naloge izdelane z orodjem SolidWorks. Pri tem mora študent pokazati, da je sposoben samostojno izdelati kompleksen 3D model (sestavo - assembly), skupaj z ustreznimi načrti.

Naloga je sestavljena iz dveh delov: obveznega in neobvezenega. Izpitna naloga bo objavljena tekom semersta.

Zagovor le obveznega dela prinese oceno do največ 8, za višjo oceno je potrebno izdelati tudi neobvezni del.

Pri izpitu se ocenjuje celovitost in kakovost izdelanih modelov in načrtov, izkazano poznavanje orodja Solidworks in kakovost zagovora naloge.

Študenti, ki nimajo možnosti izdelave izpitne naloge na lastnih ali fakultetnih računalnikih, jo bodo lahko izdelali v času izpita v rač. učilnici IO.

Izpitni roki:

/