Avtolog.si

Avtolog.si

Avtolog.si je spletna storitev, ki omogoča preverjanje zgodovine vozila. Na podlagi odprtih podatkov prikazuje okoljevarstvene in varnostne trende vozil v Sloveniji. Pregled trendov omogoča boljšo osveščenost uporabnika pri nakupu in izbiri vsakdanjega prevoznega sredstva tako z okoljevarstvenega vidika (škodljivi izpusti, EURO standard), kot tudi z varnostnega vidika (nakup uvoženega vozila, tehnična izpravnost vozila).

PREVARE NA TRGU RABLJENIH VOZIL

Na trgu rabljenih vozil je veliko prevar, katerim se nevešči kupci brez globljega poznavanja tehničnih podrobnosti vozila težko izognejo. Med najpogostejše prevare sodijo prevrteni kilometri, vgradnja nehomologiranih delov, zavajanje o uporabi in lastništvu in podobno.
Kljub spretnosti preprodajalcev, temeljit pregled že prosto dostopnih podatkov o vozilu pokaže marsikatero zamolčano nepravilnost. Poleg pooblaščenih avtohiš, ki podatke o vozilu shranjujejo med servisnimi pregledi, so na voljo javno dostopni podatki tehničnih pregledov registriranih vozil. Ne glede na dejstvo, da so podatki javno dostopni in bogati, so slednji pogosto predstavljeni v uporabniku neprijazni obliki (npr. csv datoteka s poročili o tehničnih pregledih na portalu OPSI [2]). Z namenom dviga transparence in osveščenosti ter posledičnega dviga varnosti na trgu rabljenih vozil zato smo razvili spletno aplikacijo Avtolog.si, ki omogoča pregleden vpogled v stanje in zgodovino vozila. Trenutno nudimo informacije o kilometrini v odvisnosti od časa, tehnični (ne)izpravnosti vozila ob vsakem zabeleženem tehničnem pregledu, meritve izpustov ter splošne podatke o vozilu (vgrajeni deli, barva, moč motorja ipd.), ki so bili zbrani na podlagi zapisnikov tehničnih pregledov v Republiki Sloveniji.

ZMOŽNOSTI STORITVE AVTOLOG.SI

Avtolog.si je spletna storitev, ki skozi vizualizacije predstavlja slovenski vozni park. Vizualizacije izpostavljajo predvsem ekološke in varnostne aspekte: na primer število avtomobilov z različnimi pogonskimi sredstvi, EURO standard bencinskih in dizelskih agregatov in podobno. Storitev tudi omogoča enostaven pregled značilnosti vozila na podlagi VIN številke. Spodnja slika prikazuje primer iskanja po vin številki, ki uporabniku vrne osnovni pregled podatkov ter vizualizacijo kilometrov. S primera je očitno, da je prišlo do sprememb števila prevoženih kilometrov.

avtolog

Avtolog storitev