ALUO – Računalniška podpora oblikovanju I

Pri predmetu študent na praktičen način spozna delo s 3D modelirnikom SolidWorks. Snov zajema: izdelavo skic, pregled 3D operacij, modeliranje s polnimi telesi, izdelavo sestav in načrtov in upodabljanje. Predmet temelji na delavnicah, ki spodbujajo samostojno delo.

Izvajalec:

izr. prof. dr. Matija Marolt

Cilji predmeta:

Osvajanje osnovnih pojmov 3D modeliranja s polnimi telesi. Ob koncu je študent sposoben samostojno izdelati natančen 3D model nekega predmeta skupaj z ustreznimi načrti in upodobitvijo.

Vsebina predmeta

Več o predmetu je na voljo na spletni učilnici. Če v učilnico niste včlanjeni, obvestite predavatelja.