ALUO – Računalniška podpora oblikovanju I

Pri predmetu študent na praktičen način spozna delo s 3D modelirnikom SolidWorks. Snov zajema: izdelavo skic, pregled 3D operacij, modeliranje s polnimi telesi, izdelavo sestav in načrtov in upodabljanje. Predmet temelji na delavnicah, ki spodbujajo samostojno delo.

Izvajalec:

izr. prof. dr. Matija Marolt

Cilji predmeta:

Osvajanje osnovnih pojmov 3D modeliranja s polnimi telesi. Ob koncu je študent sposoben samostojno izdelati natančen 3D model nekega predmeta skupaj z ustreznimi načrti in upodobitvijo.

Razpored predavanj:

Teden 1

Teden 2

Teden 3

Teden 4

Teden 5

Teden 6

Teden 7

Teden 8

Teden 9

Teden 10

Teden 11

Teden 12

Teden 13

Teden 14

Literatura:
SolidWorks:

Skripta v nastajanju.

Koristne povezave:
Izpit:

Izpitni roki:

  • Datumi bodo določeni v dogovoru s študenti.

Izpit pri predmetu se sestoji iz izdelave in zagovora seminarske naloge, izdelane z orodjem Solidworks. Pri tem mora študent pokazati, da je sposoben samostojno izdelati kompleksen 3D model (sestavo - assembly), skupaj z ustreznimi načrti in upodobitvijo.