ALUO – Računalniška podpora oblikovanju I

Pri predmetu študent na praktičen način spozna delo s 3D modelirnikom SolidWorks. Snov zajema: izdelavo skic, pregled 3D operacij, modeliranje s polnimi telesi, izdelavo sestav in načrtov in upodabljanje. Predmet temelji na delavnicah, ki spodbujajo samostojno delo.

Izvajalec:

izr. prof. dr. Matija Marolt

Cilji predmeta:

Osvajanje osnovnih pojmov 3D modeliranja s polnimi telesi. Ob koncu je študent sposoben samostojno izdelati natančen 3D model nekega predmeta skupaj z ustreznimi načrti in upodobitvijo.

Razpored predavanj:

Teden 1

Teden 2

Teden 3

Teden 4

Teden 5

Teden 6

Teden 7

Teden 8

Teden 9

Teden 10

Teden 11

Teden 12

Teden 13

Teden 14

Literatura:
SolidWorks:

Skripta v nastajanju.

Koristne povezave:
Izpit:

Izpitni roki:

  • Datumi bodo določeni v dogovoru s študenti.

Izpit pri predmetu se sestoji iz izdelave in zagovora seminarske naloge, izdelane z orodjem Solidworks. Pri tem mora študent pokazati, da je sposoben samostojno izdelati kompleksen 3D model (sestavo - assembly), skupaj z ustreznimi načrti in upodobitvijo.

Naloga se sestoji iz dveh delov: obveznega in neobveznega.

Obvezni del morajo narediti vsi študentje. Vključuje izdelavo sestavljenega 3D predmeta, kjer je potrebno izdelati posamezne kose (parts), jih sestaviti v celoto (assembly), izdelati vsaj del ustreznih načrtov (drawings) in upodobitev (render).
Opis predmeta je podan v PDF datoteki.

Neobvezni del naloge vključuje izdelavo lastnega 3D modela, načrt izdelka in upodobitev (render), ki ga študentje izdelajo v okviru kakega drugega predmeta oz. si ga po svoje zamislijo.

Zagovor le obveznega dela prinese oceno do največ osem, za višjo oceno je potrebno izdelati tudi neobvezni del.

Pri izpitu se ocenjuje celovitost in kakovost izdelanih modelov, načrtov in upodobitve, izkazano poznavanje orodja Solidworks in kakovost zagovora naloge.

Študenti, ki nimajo možnosti izdelave izpitne naloge na lastnih ali fakultetnih računalnikih, jo bodo lahko izdelali v času izpita v rač. učilnici.